Warsztaty z Pierwszej Pomocy

Zapraszamy na warsztaty z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla dzieci i rodziców. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych. Przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

 
 

Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia w obiekcie OSiR Praga Południe.

Podział na dwie grupy ze względu na wiek 10:00-11:30 oraz 11:30-13:00.

 

Koszt szkolenia dla jednego uczestnika to 60 zł, dla uczestników zajęć Technika Pływania 40 zł.